Peters pakhuis

ERP software voor bouwbedrijven

ERP software voor bouwbedrijven

Geplaatst op

Het gebruik van holistische ERP software wordt ook steeds belangrijker in veel kleine en middelgrote bouwbedrijven.

Steeds meer kleine en middelgrote (mkb)bouwbedrijven kiezen voor ERP-software om hun eigen bedrijfsprocessen efficiënter te maken en middelen te besparen. We willen op dit moment de voordelen van een branchespecifieke ERP-oplossing verduidelijken. 

Voordat we dit doen, laten we echter eens kijken naar de algemene functionaliteit van ERP-software om beter te begrijpen hoe het helpt bij het beheren van de dagelijkse activiteiten en tegelijkertijd middelen bespaart.

Wat is ERP-software? – Een definitie

De afkorting ERP staat voor zogenaamde enterprise resource planning. Dit is de taak van een bedrijf om bestaande resources zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De bedrijfsprocessen moeten effectief worden ingericht en ingericht. Tegelijkertijd is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle middelen op het juiste moment beschikbaar zijn voor het juiste proces, zonder knelpunten of verspilling. 

In dit verband zijn resources allemaal operationele middelen die het bedrijf kan gebruiken om zijn eigen zakelijke doel te bereiken. Naast te verwerken goederen betekent middelen ook personeel of andere factoren zoals financiële middelen, onroerend goed, vloot, enz.

Al deze middelen moeten zodanig over de huidige processen worden verdeeld dat er geen middelen onnodig worden verspild. Omdat bedrijven duizenden processen per dag uitvoeren, is het centraal monitoren hiervan een gigantische taak. Hier spelen ERP-softwaresystemen een rol.

Een ERP-software brengt alle processen van een bedrijf digitaal in kaart en voegt de gegevens samen in een centrale database. Op deze manier kunnen veel processen over afdelingen heen worden ingericht. Onnodige tussenstappen worden geïdentificeerd en vermeden. Vanaf nu werken alle actoren in het bedrijf met dezelfde gegevens, wat de informatiestroom versnelt en ook fouten voorkomt door dubbele invoer of handmatige transmissies. 

ERP-software voor de bouw

Hiervoor is ERP-software voor de bouw ontwikkeld. Elk van deze modules heeft betrekking op een specifieke rol in het bedrijf. Naast modules voor boekhouding, documentbeheer of klantbeheer zijn modules voor logistiek, productie, magazijnbeheer of projectmanagement ook terug te vinden in ERP-software.

Afhankelijk van de behoeften van het bedrijf worden modules toegevoegd of uitgesloten. Uiteindelijk moet de ERP-software in staat zijn om de volledige processen van het bedrijf optimaal te dekken en te ondersteunen op alle gebieden met verschillende functies. Als gevolg hiervan zijn veel ERP-leveranciers gespecialiseerd in specifieke industrieën en bedrijfsgroottes. 

ERP-software voor kleine en middelgrote bouwbedrijven

Zo biedt de ERP-markt nu ook oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor het MKB in de bouwsector. Op dit moment willen we ons wijden aan een aantal functies van ERP-software voor bouwbedrijven, met name door de daaruit voortvloeiende voordelen voor kleine en middelgrote ondernemingen aan te pakken.

Materiaal- en voorraadbeheer

Voor bouwbedrijven is het belangrijk om te allen tijde de materiaalvoorraden in de gaten te houden. Hiervoor staat de communicatie tussen de bouwplaats en de administratie zo optimaal mogelijk. Met een mobiele versie van de ERP-software hebben medewerkers op de bouwplaats de mogelijkheid om de vraag direct vanaf de bouwplaats weer te geven en nabestellingen te doen. 

In de tussentijd heeft de administratie de mogelijkheid om voorraden centraal bij te houden en kan sneller en in veel gevallen proactief handelen. De belangrijkste KPI’s kunnen ook op duidelijke dashboards worden weergegeven en altijd in beeld worden gehouden. Dit zorgt voor een betere informatiestroom en geeft sneller middelen vrij, die vervolgens elders kunnen worden gebruikt. 

Bouwplanning met ERP-software 

Bouwplanning is een essentieel onderdeel van de dagelijkse gang van zaken voor elk bouwbedrijf. Het is noodzakelijk om bouwplannen uit te rusten met de nodige middelen. Op deze manier kunnen de totale eisen van een bouwproject worden bepaald en uiteindelijk kunnen de kosten daarvoor worden berekend. ERP software maakt bijvoorbeeld de automatische integratie van architectenplannen en de verwerking ervan mogelijk. 

Door verbinding te maken met het magazijnbeheer en de personeelsplanning is het ook mogelijk om direct te zien of en wanneer welke middelen beschikbaar zijn voor het betreffende bouwproject. Dit maakt ook duidelijk welke materialen nog moeten worden aangeschaft voordat het project kan beginnen. Hetzelfde geldt voor de beroepsbevolking. Als het project extra personeel vereist, kan het systeem direct passende stappen ondernemen.

De middelen, met name voor kleine en middelgrote bouwbedrijven, zijn vaak beperkt. Daarom is het altijd belangrijk om van tevoren te weten welke behoeften zich voordoen tijdens een bouwproject. Een ERP-software ondersteunt op dit punt verschillende functies die de planning en controle van bouwprojecten vergemakkelijken.

Gebouwinformatiemodellering (BIM)

Een andere belangrijke technologie zijn de zogenaamde Building Information modellen, kortom BIM. Hiermee maakt u een 3D-model van een bouwobject door alle informatie van alle betrokken actoren te centraliseren. Alle actoren laden hun gegevens in dit model en voeden deze met informatie.

Hierdoor kunnen alle partijen te allen tijde zien welke individuele processtappen al zijn afgerond, welke nog in behandeling zijn en wanneer de volgende processtappen gestart kunnen worden. Dit maakt bedrijfsoverstijgende communicatie mogelijk. Ook de coördinatie op de bouwplaats wordt vele malen verbeterd.

Door de BIM-technologie aan te sluiten op uw eigen ERP-software, kunnen alle relevante gegevens automatisch worden overgedragen. Vooral MKB’s kunnen grotere bedrijven bijhouden en hoeven niet onnodig te maken te krijgen met de handmatige invoer van gegevens. Want BIM is steeds vaker nodig op bouwplaatsen. 

Gerelateerde berichten

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden